Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages
GrindShop.be > Levering

Leveringsvoorwaarden

Bij de levering van big bags word er steeds naar gestreefd om volgende leveringstermijnen te bekomen:
In Belgie binnen de 3dagen na bestelling
Voor Luxemburg binnen de 4 dagen (naargelang bestemming)
Voor Nederland binnen de 6 dagen (naargelang bestemming)

De goederen worden standaard geleverd met een vrachtwagen met manuele palletwagen. We kunnen dus enkel lossen op stevige en harde bodem.
Indien dit niet mogelijk is contacteer ons wij hebben nog andere vervoers-en losmiddelen ter beschikking (lossen met kraanwagen , heftruck…) doch
dit brengt in bepaalde gevallen Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid en situatie, een meerprijs met zich mee, niet altijd, contacteer ons hiervoor.  Wij proberen steeds een oplossing te zoeken.

De goederen worden geleverd tijdens de normale werkuren namelijk tussen 08u00 en 17u00 en worden afgeleverd aan de receptie op het gelijkvloers. Indien de klant niet aanwezig is kunnen de goederen toch bij hem afgezet worden, indien mogelijk. De chauffeur heeft hierover het eindoordeel. De klant is in ieder geval verantwoordelijk voor de goederen bij hem afgeleverd.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging en alle andere gaat over op de klant van zodra de goederen bij de klant fysiek ter plaatse zijn. Zendingen met onvolledige of verkeerde gegevens, zullen niet tijdig kunnen geleverd worden.

 

Bij losgestorte goederen contacteer ons voor de snelste leveringsdatum.

 

De klant dient zich te vergewissen van de bereikbaarheid van zijn terrein/adres. Wij komen standaard met een oplegger van ongeveer 15m lengte (vergelijkbaar met een grote autobus). Wij kunnen bijgevolg niet overal lossen /alle plaatsen bereiken. Onze chauffeur heeft hierover het eindoordeel .

 

Wij dienen steeds voldoende plaats te hebben en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade. Indien U hierover twijfelt contacteer ons , wij kunnen soms ook andere oplossingen aanbieden.

 

Wij kunnen bvb. ook leveren losgestort met kleinere vrachtwagen, dit brengt in bepaalde gevallen Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid en situatie,
een meerprijs met zich mee, niet altijd, contacteer ons hiervoor. Wij proberen er steeds aan te werken om onze uiterste best te doen om tevreden klanten te hebben!

 

Indien een zending voor enige reden niet aangeleverd is op de voorziene dag, zal deze automatisch een tweede maal in levering gaan. Indien de fout bij de transporteur ligt, zal deze heraanbieding niet meer aangerekend worden, indien wij geen fout hebben aan deze heraanbieding, zal deze zending een tweede maal aangerekend worden aan het eerder aangerekend tarief.

 

Wanneer een zending voor de tweede maal niet kon aangeleverd worden, zal deze automatisch retour gestuurd worden naar de afzender, hiervoor zal  eveneens het normale tarief aangerekend worden.
Eventuele vertraging in de leveringen geeft de klant niet het recht enige schadevergoeding te eisen. Elke kost of schade te wijten aan het feit dat de klant een slecht gelegen of moeilijk te bereiken losplaats heeft aangewezen kan op de klant worden verhaald.

 

Indien wij enig probleem hebben om een zending te kunnen leveren ( bv. foutief adres, niemand aanwezig, niet mogelijk te lossen, enz. ) zal u hiervan de dag na aanbieding op de hoogte gebracht worden en verwachten wij een antwoord binnen de 24u zoniet zal deze zending automatisch naar de afzender teruggestuurd worden en aangerekend worden volgens het normale tarief.

 

Deze bijlage  is vrijblijvend en zonder enige verbintenis vanonzentwege en is gebaseerd op de cmr-condities tenzij hier anders vermeld. Wij behouden ons steeds het recht voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, de tarieven en of leveringstermijnen te herzien of tijdelijke bijslagen in rekening te brengen.

 

Overmatige wachten en los uren zijn niet in de prijzen inbegrepen. Bij lange wachttijden zal er een supplement / 15 min. aangerekend worden. ( maximale wacht, los- en laaduren : kleine zending = max. 15 min – grote zending max 30 min. )

Persoonlijk advies?

Wilt u advies of heeft u een vraag over onze producten?

0477/52 00 19 info@grindshop.be
facebook image is here